RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Szkoła Nauki Jazdy TURBO Andrzej Skłodowski z siedzibą w Ostrołęce, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 757-103-07-65. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest  w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 07-410 Ostrołęka, ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego 4.

W celu odbycia kursu na prawo jazdy w ośrodku szkolenia kierowców należącego do w/w administratora danych, na okres jaki administrator ma obowiązek przetwarzać te dane z uwzględnieniem i w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280 z późn.zm.): zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane przez 10 lat od daty ostatniego wpisu w książce ewidencji osób szkolonych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.  Kursant ma prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moja szczególna sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji.